Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th
รายละเอียด เมื่อวันที่ 7 กรกรฏาคม 2566 ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงายอธิการบดี ได้สั่งการให้ฝ่ายอาคารดำเนินการขนย้ายวัสดุของฝ่ายพัสดุ กองกลางสำนักงานอธิการบดี เนื่องจากมีวัสดุบ้างอย่างยังมีสภาพดีพอใช้งาน ได้ตามรายการดังนี้ 1. กล่องไฟ จำนวน 1 อัน(อยู่ห้องเก็บของฐานข้อมูล) 2 .ม่านบังแดด จำนวน 1 ชุด(อยู่ห้องเก็บของฐานข้อมูล) 3. ชั้นใส่แฟ้มเป็นเหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง(อยู่ห้องเก็บของฐานข้อมูล) 4. ชั้นใส่แฟ้มเป็นเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง(อยู่ห้องเก็บของฐานข้อมูล) 5. ทีวี โซนี่ จำนวน 1 เครื่อง (อยู่ห้องเก็บของฐานข้อมูล)